Hoàng Anh Gia Lai khẳng định vẫn hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty con – HAGL Agrico khi tỷ lệ sở hữu tại đây chỉ còn 49,23%. 

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM để khẳng định Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) vẫn là công ty con và được hợp nhất vào báo cáo tài chính dù giảm tỷ lệ sở hữu tại đây còn 49,23%.

Hoàng Anh Gia Lai dẫn quy định về ba trường hợp quyền kiểm soát còn được thực hiện cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con theo chuẩn mực kế toán. Thứ nhất là các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết. Thứ hai, công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận. Thứ ba, công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu trong các cuộc họp hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, theo Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014, một doanh nghiệp được xem là công ty mẹ của công ty khác nếu thoả một trong ba yếu tố là sở hữu trên 50% vốn điều lệ, có quyền quyết định việc thay đổi điều lệ công ty và trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Theo đó, dù tỷ lệ sở hữu dưới 50% nhưng công ty vẫn nắm quyền kiểm soát bởi ông Đoàn Nguyên Đức đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Hoàng Anh Gia Lai có đến 4 trong số 7 thành viên trong hội đồng quản trị HAGL Agrico.

Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai xảy ra sau khi doanh nghiệp này bán 50 triệu cổ phiếu cho cá nhân ông Trần Bá Dương, cộng với việc HAGL Agrico phát hành cổ phiếu để chuyển đổi hơn 221.700 trái phiếu.

Sau các giao dịch này, cơ cấu cổ đông tại HAGL Agrico biến động mạnh khi Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) tăng tỷ lệ sở hữu lên 26,29%. Đầu tuần trước, ông Trần Bá Dương tiếp tục chuyển 37,7 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại đây cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh. Doanh nghiệp này sau đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,88% lên 6,13% và trở thành cổ đông lớn thứ tư.

Phương ĐôngSource link