Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp mở rộng tín dụng, đặc biệt là chương trình tín dụng ưu đãi doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất và cá nhân…

Tạo đòn bẩy cho kinh tế tư nhân 

Từ khi Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về phát triển kinh tế tư nhân đi vào cuộc sống, kinh tế tư nhân Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, ngành ngân hàng có nhiều giải pháp khai thông dòng vốn, góp phần giúp chủ trương này được hiện thực hóa.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế mở rộng vay vốn, điều hành các công cụ chính sách tiền tệ đảm bảo thanh khoản cho tổ chức tín dụng, duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp tín dụng, chỉ đạo ngân hàng đẩy mạnh cấp vốn cho các lĩnh vực ưu tiên…

Việc triển khai hàng loạt giải pháp góp phần đưa tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Cơ cấu tín dụng có sự điều chỉnh tích cực, tín dụng với lĩnh vực rủi ro giảm, tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương Chính phủ. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cũng huy động được nguồn vốn cao, từ đó tiếp tục cho vay nền kinh tế.

Trong hệ thống ngân hàng thương mại, Agribank là ngân hàng thương mại duy nhất nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Trong 31 năm qua, Agribank là một trong những ngân hàng tiên phong thực hiện các chính sách tín dụng lớn, trong đó tín dụng nông nghiệp chiếm thị phần lớn nhất (50%). Ngân hàng cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

Agribank cung ứng trên 200 sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn khó khăn và yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, Agribank cho biết đã triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng tín dụng, cung cấp các chương trình tín dụng ưu đãi với khách hàng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất và cá nhân…

“Là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường, mỗi năm bằng tài chính ngân hàng, Agribank dành hàng trăm nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho vay lãi suất thấp, cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh”, đại diện ngân hàng cho biết. 

Agribank ban hành nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí thanh toán, phí dịch vụ… để khách hàng sử dụng nhiều gói sản phẩm, dịch vụ có tính liên kết. Ngân hàng cũng thực hiện nhiều chính sách ưu đãi khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới và khách hàng tiềm năng. 

Liên kết để tăng sức mạnh, giảm rủi ro

Hiện nay, cả nước có trên 700.000 doanh nghiệp hoạt động, tỷ lệ đầu tư khu vực tư nhân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội liên tục tăng mạnh và khối doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn vào GDP nền kinh tế. Từ thực tiễn triển khai, Agribank cho rằng việc tăng cường tính liên kết giữa các thành phần kinh tế sẽ nhân lên sức mạnh của cả nền kinh tế.

Theo đại diện ngân hàng, trong lĩnh vực nông nghiệp, liên kết sản xuất giúp phân bổ lợi ích và rủi ro giữa những người tham gia trong chuỗi sản xuất, giảm ngày công lao động, giảm chi phí sản xuất. Liên kết cũng giúp người sản xuất có định hướng và đầu ra với giá bán ổn định, giảm các khâu trung gian, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm… Điều này cần thiết khi nền nông nghiệp còn tình trạng sản xuất nhỏ và manh mún theo kiểu truyền thống. 

Agribank đề xuất thời gian tới, Việt Nam nên có thêm chính sách bảo hiểm giá, rủi ro trong sản xuất kinh doanh cho các chủ thể tham gia chuỗi liên kết, đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm cho cây trồng, vật nuôi và bảo hiểm tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay, bảo hiểm năng suất, sản lượng…

Bên cạnh đó, nhà nước cần sớm điều chỉnh, công bố quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyên môn hóa cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế cạnh tranh và biến đổi khí hậu; xây dựng tiêu chí cho mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, có cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực và quy hoạch các nhà máy sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

“Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chuỗi liên kết ‘bốn nhà’. Do vậy cần giải pháp đồng bộ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, liên kết với nông dân; phát triển tổ hợp tác hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong liên kết và tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền, phân định vai trò, nhiệm vụ từng ‘nhà’ và có chế tài ràng buộc để giữ mối liên kết..”, đại diện Agribank đề xuất. 

Bên cạnh đó, đại diện ngân hàng cho rằng chính quyền địa phương cũng cần ổn định quy hoạch vùng, tiểu vùng ngành nông nghiệp, hỗ trợ ngân hàng, doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất và cấp tín dụng.

Trong đó, các địa phương cần xúc tiến việc cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn, chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất…; khuyến khích các hiệp hội thực hiện thỏa thuận, gắn trách nhiệm các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình liên kết chuỗi. 

Nhằm khơi thông nguồn vốn phát triển kinh tế tư nhân, Agribank bày tỏ quyết tâm cùng ngành ngân hàng thực thi chính sách tiền tệ chủ động; nâng cao chất lượng tín dụng phù hợp khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng.

“Ngân hàng kỳ vọng cùng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái lành mạnh. Ở đó tất cả thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, kết nối và hỗ trợ nhau, đem lại sự thịnh vượng kinh tế chung cho Việt Nam trong những giai đoạn phát triển mới”, đại diện Agribank nói. 

Năm 2019, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận bứt phá là 10.000 tỷ đồng, tổng tài sản tăng tối thiểu 10% so với năm 2018. Agribank hiện có tổng tài sản 1,3 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi trong dân cư đạt gần 1 triệu tỷ đồng. Quy mô tín dụng, đầu tư đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó tín dụng đầu tư cho “tam nông” chiếm 70,5% trên tổng dư nợ của Agribank. 

Hoài PhongSource link