Moody’s -Tổ chức xếp hạng tín nhiệm thế giới vừa công bố giữ nguyên mức tín nhiệm cho nhà băng ở hạng mục tiền gửi dài hạn, triển vọng ổn định.

Theo đại diện Nam A Bank, việc được Moody’s duy trì xếp hạng B2 cho thấy nhà băng đã bám sát mục tiêu phát triển an toàn, bền vững và tiếp cận các chuẩn mực quản trị tiên tiến trên thế giới.

Theo phân tích của Moody’s, chất lượng tài sản của Nam A Bank có sự cải thiện lớn. Đến tháng 6/2019, Nam A Bank cho biết đã xử lý hết các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC. Đồng thời, tài sản có tính thanh khoản cao của ngân hàng như tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà Nước và trái phiếu chính phủ chiếm tỷ lệ 28% trên tổng tài sản hữu hình vào cuối năm 2018 (so với tỉ lệ 24% vào cuối năm 2017).

Nam A Bank được xếp hạng B2 đối với hạng mục tiền gửi dài hạn, đánh giá triển vọng ổn định lâu dài trong hoạt động.

Ngân hàng mới công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ số tích cực. Theo đó, tổng tài sản đạt hơn 83.000 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch 2019. Huy động thị trường 1 đạt hơn 66.000 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2018, ghi nhận 442 tỷ đồng. Theo đại diện nhà băng, mức lợi nhuận liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây nhờ chi phí tín dụng giảm mạnh.

polyad

Tòa nhà trụ sở của Nam A Bank tại TP HCM.

Năm 2018, Nam A Bank được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tái cấu trúc 3 quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai. Ngân hàng cũng hướng đến mảng tín dụng bán lẻ cho cá nhân và doanh nghiệp SMEs, cũng như đẩy mạnh phát triển tín dụng xanh bằng việc hợp tác với quỹ đầu tư Global Climate Partnership (GCPF).

Về mục tiêu, đại diện Nam A Bank cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị điều hành và quản lý rủi ro, nằm trong top các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam đến năm 2020.

Phong VânSource link