Bội chi ngân sách Nhà nước bằng 2,74% GDP, không gồm kết dư ngân sách địa phương.

Ngày 11/6, hơn 91,5% đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2017. Theo đó, tổng thu ngân sách hơn 1,68 triệu tỷ đồng, không gồm các khoản thu chuyển nguồn năm 2016, kết dư ngân sách địa phương và quỹ dự trữ tài chính. 

Trong khi đó, tổng chi ngân sách 1,681 triệu tỷ đồng, gồm cả số chi chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018. Như vậy, năm 2017 ngân sách đã lạm chi gần 137.000 tỷ đồng, tương đương 2,74% GDP. 

Tổng vay ngân sách để bù đắp bội chi và trả nợ gốc năm 2017 gần 284.000 tỷ đồng. 

Bội chi ngân sách năm 2017…. Ảnh: T.L

Giải trình, tiếp thu trước đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc giao dự toán thu không sát gây không ít khó khăn, bị động cho các địa phương trong điều hành thực hiện dự án ngân sách hàng năm.

Ông Hải dẫn chứng, dự toán thu năm 2017 theo kế hoạch lập trên nền GDP năm 2016 là 5,13 triệu tỷ đòng, song GDP thực tế lại chỉ đạt hơn 4,5 triệu tỷ. Hay GDP năm 2017 dự kiến là 5,1 triệu tỷ thì thực tế chỉ đạt 5 triệu tỷ đồng… đã ảnh hưởng tới dự toán, kết quả thực hiện năm 2017. 

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập và giao dự toán, bảo đảm chủ động trong điều hành thu, chi ngân sách những năm tiếp theo.

Băn khoăn khác được ông Hải nêu là số nợ đọng thuế còn lớn, gần 82.700 tỷ đồng, tăng 681 tỷ so với năm 2016. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tổng kết, xác định rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng nợ đọng thuế và có giải pháp về cơ chế, chính sách tháo gỡ các vướng mắc hiện hành.

Anh MinhSource link