8. Nhà Glazer – chủ sở hữu Manchester United

Tài sản: 4,7 tỷ USD
Tuổi: 58 (Avram – ảnh trái), 48 (Joel)
Quốc tịch: Mỹ

Malcolm Glazer mua Manchester United với giá 1,47 tỷ USD. Việc đàm phán thương vụ này bắt đầu năm 2003 và kết thúc năm 2005. Ông gây dựng khối tài sản nhờ bất động sản, ngân hàng và y tế. Năm 2014, sau khi Malcom qua đời, hai con trai Avram và Joel Glazer thay ông tiếp quản vị trí chủ tịch.Source link