Connect with us
img

Selected News

Płaca minimalna 2020. Ile wyniesie najniższa krajowa w Polsce? Zarobki brutto i netto

Wzrost płacy minimalnej w złotych

WIADOMOŚCI BIZNESOWE

Płaca minimalna 2020. Ile wyniesie najniższa krajowa w Polsce? Zarobki brutto i netto

[ad_1]

Ministerstwo rodziny i pracy proponuje wzrost płacy minimalnej w 2020 roku o 200 złotych. Nominalnie byłby to największy skok najniższego wynagrodzenia w tym wieku, pod względem procentowym lepsze były jednak lata 2008 i 2009.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 złotych brutto, czyli 1634 zł na rękę. W środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że proponowana przez MRPiPS wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. to 2450 zł brutto (ok. 1773 zł netto).

Ostateczna kwota może jednak ulec zmianie. W tej sprawie będą jeszcze przeprowadzone rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego (przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców).

Wcześniej organizacje pracodawców zaproponowały wzrost płacy minimalnej w 2020 roku o 6,1 proc. do 2387 zł brutto. Z kolei związkowcy zaproponowali kwotę 2520 zł brutto (wzrost o 12 proc).

Jeżeli minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 200 zł, jak proponuje resort pracy, byłby to największy nominalny wzrost od ponad 20 lat (przed denominacją płaca minimalna rosła nawet o 100-200 tys. zł). W XXI wieku największy wzrost miał miejsce w 2008 roku, kiedy płaca minimalna wzrosła o 190 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wskaźnik procentowy, wzrost o 8,9 proc. był trzecim najwyższym. W styczniu 2008 roku pensja minimalna wzrosła z 936 do 1126 zł (20,3 proc.), a rok później do 1276 zł (13,3 proc.).

Milion Polaków z najniższymi zarobkami

Z danych GUS wynika, że najniższą krajową otrzymuje ponad 1 mln Polaków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie dotyczy jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu.

Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym również dodatek przysługujący za staż pracy.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego nie są wliczane natomiast m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.[ad_2]

Source link

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More in WIADOMOŚCI BIZNESOWE

To Top
error: Content is protected !!