Stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 5,2 procent – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
Jak wynika z danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, ostatni raz tak niski poziom bezrobocia był we wrześniu 1990 roku. Wskaźnik wynosił wówczas 5,0 procent.
To wynik zgodny z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort na początku września poinformował, że liczba bezrobotnych na koniec sierpnia wyniosła 866,7 tysiąca osób i w porównaniu do końca lipca spadła o 0,2 procent – 1,7 tysiąca osób.
Stopa bezrobocia w sierpniu tego roku była o 0,6 punktu procentowego niższa niż rok temu. Liczba bezrobotnych na koniec sierpnia była o prawie 92 tysiące osób niższa niż przed rokiem, co oznacza spadek o 9,6 procent.
Bezrobocie w Polsce


Niektórzy mówią, że podniesienie płacy minimalnej zaszkodzi polskiej gospodarce… zobacz więcej »

Wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed w komunikacie na początku września wskazywał, że „mamy do czynienia ze słabszą dynamiką spadku rok do roku niż w 2018 roku”.
„Wówczas w sierpniu liczba bezrobotnych była o 15,6 procent niższa niż w końcu sierpnia 2017 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że po raz ostatni niższy niż obecnie poziom bezrobocia liczony w liczbie osób bezrobotnych zanotowano w sierpniu 1990 roku” – wskazał.Liczba bezrobotnych w sierpniu spadła w dziewięciu województwach. Największy spadek odnotowano w województwie śląskim – o 1,6 procent. W siedmiu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, nastąpił nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych oscylujący w granicach od 0,1 procent do 1,4 procent.Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8 procent) utrzymuje się nadal w województwie wielkopolskim, najwyższa – w województwie warmińsko-mazurskim – 8,7 procent.


Source link