Rząd przyjął projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – poinformował we wtorkowym komunikacie resort finansów. Nowelizacja ma związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw.Nowela implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje też listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.Zasady bezpieczeństwaPonadto do ustawy dodani mają być przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.Przepisy uszczegóławiają ponadto definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.Projekt ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.Mechanizmy weryfikacji“Wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania ‚podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi’ i ‚dostawców kont waluty wirtualnej'” – czytamy w komunikacie resortu.Resort finansów zaznacza, że projekt ustawy był konsultowany z organizacjami skupiającymi instytucje obowiązane, m.in. banki i pozabankowe instytucje finansowe.OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock


Source link