Connect with us
img

Selected News

Segmentacja użytkowników w PushAd – PushAd

Segmentacja użytkowników w PushAd - PushAd

TRENDY MARKETINGU ONLINE

Segmentacja użytkowników w PushAd – PushAd

Skompletowana baza odbiorców to prawdopodobnie najcenniejszy zbiór danych każdej firmy. Segmentacja jest jedną z podstawowych funkcji automatyzacji marketingu. Pozwala m.in. na targetowanie komunikatów reklamowych, umożliwiając ich personalizację, a co za tym idzie – zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych. Jakie są kryteria segmentacji i jak segmentować odbiorców za pomocą narzędzia PushAd?
Wysyłanie powiadomień push do wybranego segmentu
Segmentacja odbiorców jest jednym z elementów strategii marketingowej STP (segmentacja, targetowanie, pozycjonowanie). Działania polegają na podziale rynku na segmenty, a następnie dokonaniu profilowania, czyli zakwalifikowania użytkowników do grupy ze względu na charakterystyczne cechy. Targetowanie to proces polegający na kierowaniu przekazu reklamowego do odpowiedniej grupy docelowej, potencjalnie najbardziej zainteresowanej ofertą firmy. Pozycjonowanie odnosi się do kształtowania pozytywnego wizerunku produktu w oczach potencjalnych klientów. Wszystkie te procesy są niezbędne do właściwego działania marketing automation.
Odpowiednia metoda porządkowania danych znacznie ułatwia zarządzanie odbiorcami, pozwalając na prowadzenie jeszcze bardziej efektywnych kampanii reklamowych. Segmentacja bazy w narzędziu PushAd ma na celu identyfikację wartościowych kontaktów na podstawie ich charakterystycznych cech i zachowań. Istotne jest, aby baza odbiorców był aktualna, spójnie oznaczona, wypełniona prawidłowymi danymi oraz odpowiednio posegregowana. Platforma PushAd daje ogromne możliwości segmentacji bazy klientów, stanowiąc podstawę do wysyłania spersonalizowanych kampanii reklamowych. W panelu PushAd znajduje się zakładka „Subskrybenci” – po wybraniu tej opcji pojawi się moduł „Segmenty”, w którym docelowo będzie widnieć baza subskrybentów, pogrupowana na podstawie wybranych kryteriów. Jest to pierwszy krok do tworzenia komunikatów reklamowych, idealnie dopasowanych do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
Przykładowo, sklep internetowy oferujący odzież i dodatki dla kobiet może wykorzystać dane konsumentów zgodnie zachowaniem na stronie internetowej czy najczęściej oglądanymi produktami w sklepie online. Spersonalizowane komunikaty reklamowe zostaną wysłane do stworzonego segmentu zgodnie z celami i założeniami kampanii. Narzędzie PushAd daje możliwość automatycznej segmentacji użytkowników, bazującej między innymi na sitemap, breadcrumbs, parametrach URL oraz manualnej, opartej na customowych parametrach np. data layer, digital data, cookies i konkretnych zachowaniach użytkowników na stronie.
Segmentacja w oparciu o sitemapę
Pierwszy z wymienionych rodzajów segmentacji opiera się o umieszczoną na serwerze sitemapę – plik XML zawierający listę wszystkich podstron danego serwisu, tworzącą strukturę zawartości wykorzystywaną przez przeglądarki internetowe. Jest to ten sam plik, który osadzamy w Google Search Console w celach poprawnej indeksacji witryny. Na podstawie danych zawartych w sitemapie PushAd automatycznie tworzy pełną segmentację, budując z każdej podstrony poszczególne segmenty. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jest to rozwiązanie niezwykle wygodne ze względu na pełną automatyzację – wraz z aktualizacją sitemapy dokonujemy także zmian w segmentacji, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej struktury danych bez większego wysiłku. Podsumowując – jedna odwiedzona podstrona jest równa jednemu segmentowi, odwiedzenie tej strony przez użytkowników powoduje zwiększenie liczebności segmentu.

Listing gotowych segmentów serwisu

Ręczne tworzenie segmentów

Dodawanie sitemapy w celu stworzenia segmentacji użytkowników
Segmentacja w oparciu o parametry URL
Zdarzają się jednak sytuacje, w których segmentacja tylko i wyłącznie z wykorzystaniem sitemapy nie wystarcza na satysfakcjonujące pogrupowanie użytkowników. Jednym z takich przypadków są serwisy internetowe, których działanie opiera się o zaawansowane filtrowanie i sortowanie danych przez internautów. W takim wypadku wiele cennych informacji na temat użytkowników (określonych poprzez wyniki wyszukiwań) wydobyć można tylko poprzez rozszerzenie wykorzystanych metod segmentacji o np. segmentację w oparciu o parametry URL. Użytkownicy strony, nakładając odpowiednie filtry i zawężając wyniki do interesujących ich produktów bądź usług, nieświadomie udostępniają ich preferencje, intencje zakupowe czy zdolność finansową. Jak wygląda to z technicznego punktu widzenia? Każde zawężenie wyników wyszukiwania, wszelkiego rodzaju filtrowanie czy sortowanie, skutkuje dopisaniem nałożonych warunków filtrowania w adresie URL, za pomocą parametrów. Wizualnie wygląda to analogicznie do tagowania po UTM-ach, a więc pod koniec adresu URL dopisywane są dynamicznie poszczególne zmienne. Pozwala to na wyodrębnienie każdego z wybranych przez użytkownika warunków i utworzenie z nich segmentów. Przykładowo, jeśli klient szukał na stronie www wycieczki do Grecji dla 4-osobowej rodziny, w przyszłym miesiącu na 10 dni, filtrując wyniki poprzez 5-gwiazdkowe hotele i sortując wyniki od najdroższych do najtańszych – możemy z dużą dozą pewności założyć, że do takiego klienta możemy w przyszłości kierować komunikację sprzedażową stargetowaną na oferty rodzinne, zagraniczne i wysoko budżetowe.

Grafika przedstawia rozbudowany url wygenerowany na podstawie wybranych przez użytkownika warunków i utworzenie z nich segmentów.
Segmentacja w oparciu o zewnętrzne źródło danych (CRM)
Najbardziej zaawansowanym przypadkiem segmentacji jest targetowanie wykorzystujące zewnętrzne, odpowiednio zintegrowane źródło danych, np. CRM. Jest to specyficzny przypadek, wymagający połączenia informacji o użytkowniku między stroną www, a bazą danych systemu klasy CRM. Wymiana tych danych możliwa jest m.in. po zalogowaniu się klienta do swojego konta na stronie. W tym momencie, mając informacje o historii zakupowej Klienta, możemy w pełni spersonalizować wyświetlane na stronie www komunikaty, dopasowując je do przeszłych interakcji sprzedażowych (i nie tylko) użytkownika. Jak to wygląda w praktyce? W momencie logowania do konta, system pobiera np. za pomocą obiektu digitalData informacje o zakupionych wcześniej, bądź aktywnych produktach / usługach na tym koncie. W tym momencie użytkownik wpada we wcześniej utworzony segment o takich warunkach, a to z kolei umożliwia nam wyświetlenie dopasowanego pod niego komunikatu. Mogą być to zarówno działania typu web push, ale również o wiele bardziej zaawansowane, takie jak spersonalizowane pop-upy czy dynamiczny kontent (podmiana zawartości poszczególnych sekcji na stronie w zależności od segmentu, w jakim znajduje się obecnie użytkownik). Można zatem w ten sposób budować dynamicznie tworzone całe fragmenty stron www, promujące np. działania dosprzedażowe czy przedłużenie wygasającego abonamentu na produkt czy usługę.

Grafika przedstawia widok z digitalData serwisu internetowego

Grafika przedstawia listing segmentów zbudowanych na podstawie digitalData
Segmentacja w oparciu o breadcrumbs
Dodatkowym rodzajem segmentacji jest segmentacja w oparciu o breadcrumbs. Breadcrumbs, nazywane powszechnie okruszkami, to nic innego jak ścieżka menu dodana do standardowej mapy strony. Kolejne części oddzielone są separatorami i zawsze klikalne, aby szybko przenieść użytkownika w dowolną lokalizację. Zwykle breadcrumbs znajdują się na górze witryny, w miejscu łatwym do zlokalizowania dla użytkownika. Wszystkie okruszki chleba rozpoczynają się od strony głównej i kończą np. na najbardziej zagnieżdżonej kategorii lub produkcie. Dzięki prawidłowo zbudowanej nawigacji breadcrumbs wiemy jaką ścieżkę przebył użytkownik dzięki czemu możemy przydzielić użytkownika do właściwych segmentów.

Grafika przedstawia breadcrumbs na stronie Push-Ad
Segmentacja w oparciu o dane z DataLayer
Istnieje również możliwość wykorzystania danych zawarty w DataLayer do segmentacji użytkowników. DataLayer, czyli warstwa danych, to obiekt JavaScript (tablica), która służy do przekazywania danych ze strony internetowej do kontenera Google Tag Manager. Dane, które strona przekazuje do datalayer mogą być następnie użyte do tworzenia zmiennych, reguł oraz tagów. Do DataLayer zazwyczaj przekazywane są informacje po dodaniu produktów do koszyka lub wejściu w proces rezerwacji, zazwyczaj jest to ID produktu, nazwa produktu, cena. Dzięki ID produktu PushAd jest w stanie odwołać się do feedu produktowego jeśli klient z niego korzysta i pobrać komplet informacji potrzebnych o usłudze lub produkcie dodanym do koszyka. Przykładowy DataLayer zawierający informacje o rezerwowanym hotelu, destynacji oraz cenie.

DataLayer serwisu internetowego branży turystycznej
Tworząc segmenty, można wykorzystywać dowolne dostępne dane, łącząc je w niestandardowe kombinacje. Wysyłając kampanie web push do węższego grona potencjalnych klientów, możemy uzyskać jeszcze lepszą konwersję niż w przypadku masowej wysyłki do całej bazy odbiorców, a jednocześnie nie eksploatujemy nadmiernie bazy, ponieważ nie wysyłamy komunikatów do tych, którzy z dużą dozą prawdopodobieństwa nie są nimi zainteresowani.  W działaniach online taktyka „spray and pray”, czyli kiedy nie ma możliwości określenia odbiorców przekazu, jest zwyczajnie nieopłacalna. Wysyłając komunikat do całej grupy odbiorców ryzykujemy także nie tylko niskim poziomem klikalności CTR, lecz również wypisami z bazy ze względu na niepożądane spamowanie nietrafionymi przekazami marketingowymi.
Warto również zwrócić uwagę na segmentację w kontekście nie tylko wysyłek web push, ale także pod kątem prowadzonych działań on-site, bezpośrednio na stronie internetowej. W PushAd możliwa jest zarówno pełna segmentacja subskrybentów notyfikacji web push, ale również – o wiele bardziej cenna – segmentacja i monitorowanie wszystkich użytkowników witryny. Pozwala ona na dotarcie z przekazem w formacie on-site do każdego użytkownika witryny, nie tylko do subskrybentów powiadomień web push (którzy stanowią zaledwie odsetek użytkowników witryny). Tego typu targetowanie, z wykorzystaniem wszelkich możliwych formatów (pop-up, webiste layer, ankieta, dynamiczny kontent), umożliwia zatem wyświetlanie na stronie www mocno spersonalizowanych komunikatów, popartych danymi z wielowymiarowej segmentacji, i wyzwalanymi określonymi akcjami użytkownika na stronie.
Dzięki opcji dynamicznej treści, możemy również spersonalizować ankiety i wyświetlać dedykowaną ankietę odpowiadającą zainteresowaniom użytkownika z danego segmentu. Funkcjonalność ankiet zawiera wszystkie rodzaje pytań, których można oczekiwać od oprogramowania ankietowego – od prostego wprowadzania tekstu i pól wyboru po dynamiczną macierz z różnymi typami danych wejściowych. Dzięki intuicyjnemu panelowi administracyjnemu możesz w prosty sposób tworzyć rozbudowane ankiety, które następnie wyświetlisz dla wybranych segmentów użytkowników.

Grafika przedstawia przykładową ankietę osadzoną na stronie internetowej
Jakie jeszcze kryteria segmentacji możemy wykorzystać, projektując spersonalizowane kampanie marketingowe za pomocą PushAd?
Segmentacja demograficzna
Wykorzystując segmentację, rzadko korzysta się z jednej wyizolowanej zmiennej. Segmentacja demograficzna jest podstawową formą podziału bazy odbiorców, której dopełnieniem są najczęściej inne kryteria segmentacji. Dzięki połączeniu różnych typów segmentacji możemy jeszcze bardziej zawęzić grupę docelową. Warto mieć na uwadze fakt, że zmienne demograficzne silnie wiążą się z preferencjami, potrzebami i pragnieniami konsumentów, jednak trudno na tej podstawie przewidzieć przyszłe zachowania popytowe. Kryteria demograficzne związane są ze strukturą społeczną, migracją oraz przyrostem naturalnym – nie dotyczą elementów przyczynowych, a jedynie opisowych.
Płeć jest podstawowym kryterium segmentacji – potrzeby kobiet i mężczyzn są bardzo zróżnicowane. Jest to szczególnie widoczne w przypadku przemysłu odzieżowego, kosmetycznego i jubilerskiego. Oczekiwania i potrzeby konsumentów są również uzależnione od grupy wiekowej. Osoby niepełnoletnie na utrzymaniu rodziców mają inne zwyczaje zakupowe, niż dorosły, podejmujący samodzielne decyzje zakupowe człowiek po 50 r.ż. z ustabilizowaną sytuacją finansową. Wykonywany zawód można powiązać z poziomem zarobków oraz wykształceniem. Z kolei sytuacja finansowa konsumenta jest silnie związana z częstotliwością dokonywania zakupów. Konsumenci przejawiający dane cechy demograficzne określają także popyt, np. rodzice z dziećmi – na zabawki, a osoby zamożne – na produkty premium. W oparciu o segmentację demograficzną można wyróżnić kilka typów odbiorców:
DINK (double income, no kids) – dotyczy osób bezdzietnych z wyboru, czyli „podwójny dochód, zero dzieci”. Przyjmuje się, że są to kobiety i mężczyźni z przedziału wiekowego 25-34 lata, czyli z pokolenia millenialsów (generacja Y). Oboje partnerów pracuje zawodowo i może sobie pozwolić na swobodne decyzje w kwestii dysponowania pieniędzmi. Wśród tej grupy docelowej można zauważyć największy popyt na dobra luksusowe i branżę turystyczną.
YUPPY (Young, Upwardly-mobile, Prosperous, Professionals) – skrót YUPPY tłumaczy się jako „młody wielkomiejski przedstawiciel wolnej profesji” i dotyczy osób nastawionych na rozwój zawodowy. Tym terminem określa się młode osoby, które dopiero zaczynają karierę – charakteryzuje je nastawienie na sukces w branży, indywidualizm, pragmatyzm i konsumpcjonizm.
GINK (green inclinations, no kids) – termin dotyczy partnerów, którzy nie chcą posiadać dzieci ze względów ekologicznych. Osoby reprezentujące ten segment uważają, że mają swobodę wyboru, a posiadanie dzieci wiąże się z większym zużyciem zasobów naturalnych.
GLAMs (greying, leisured, affluent, middle- aged) – skrót w wolnym tłumaczeniu oznacza „siwiejący, niepracujący, zamożny, żonaty (zamężna)” i określa zamożne osoby w wieku 45-59 lat. Termin określa niezależnych konsumentów, którzy z reguły poświęcają się pracy, rzadko zmieniając stanowisko do osiągnięcia wieku emerytalnego. Na emeryturze chcą poświęcić się swoim zainteresowaniom.
Kluczem do sukcesu każdej kampanii reklamowej jest odpowiednie rozpoznanie i zdefiniowanie grupy docelowej. Segmentacja demograficzna dotyczy relacji B2C i obejmuje wspólne cechy konsumentów, niezależnie od cech oferowanych produktów. Zaletą tego kryterium jest to, że dane są łatwo dostępne i dość tanie w pozyskaniu. Niektóre produkty są ukierunkowane na konkretną grupę demograficzną. Przykładowo, firma sprzedająca kosmetyki do pielęgnacji włosów, może oferować dwa typy szamponów – dla kobiet i mężczyzn, czyli segmentacja odbywa się z uwzględnieniem płci konsumentów. Innym przykładem jest branża motoryzacyjna. W tym przypadku firmy segmentują odbiorców według dochodów, oferując różne marki i modele samochodów dla każdej grupy docelowej – jedna wybierze auto luksusowe, inna sportowe czy rodzinne.
Segmentacja behawioralna
Segmentacja może odbywać się również na podstawie zachowań odbiorców w odniesieniu do produktów na stronie internetowej. Profilowanie behawioralne pozwala identyfikować zwyczaje zakupowe konsumentów na stronach internetowych, co może korelować z prawdopodobieństwem dokonania zakupu w sklepie online. Typy zachowań obejmują działania użytkowników podejmowane na stronie, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze lepiej zrozumieć, w jaki sposób potencjalni klienci korzystają z witryny i jakie mają potrzeby.
Segmentacja behawioralna w PushAd może odbywać się na podstawie działań, takich jak najczęściej oglądane produkty, czas spędzany na stronie internetowej, kliknięcia w linki, reakcje na reklamy, przeczytane artykuły blogowe czy godzina, w której klient dokonał zakupu. Przykładowo, największa intencja zakupowa użytkownika jest w momencie, kiedy przegląda kilka podobnych produktów na stronie – wówczas istnieje duża szansa na finalizację zamówienia. W momencie wizyty użytkownika na stronie jesteśmy w stanie wyświetlać mu rekomendowane dla niego produkty w postaci website layera lub dynamicznego kontentu osadzonego w kodzie strony, który wizualnie nie odbiega od szaty graficznej strony.

Grafika przedstawia rekomendowane produkty wyświetlone w formie website layera
Jednak jeżeli subskrybent ostatecznie opuści stronę internetową, warto wysłać mu powiadomienie push dotyczące dostępności produktu i ewentualnego rabatu czy darmowej dostawy. Należy pamiętać, że w miarę upływu czasu, klient może się rozmyślić lub szukać podobnej oferty u konkurencji. W celu dostosowania sposobu komunikacji reklamowej, warto również wziąć pod uwagę to, w jaki sposób klienci dokonują zakupów, np. na komputerze, tablecie czy komórce.
Dzięki PushAd można kategoryzować użytkowników na podstawie zaangażowania – działania marketingowe będą różnić się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z heavy userem czy light userem. Statystycznie heavy userzy, czy stali klienci, są odpowiedzialni za 2/3 przychodów ze sprzedaży. Po pewnym czasie użytkownicy mogą wykazywać coraz większe zaufanie do produktów sklepu internetowego oraz firmy. Wówczas segmentacja może odbywać się w oparciu o lojalność klientów – korzyści, jakie można zaoferować takiemu odbiorcy, różnią się od tych, które otrzymuje nowy użytkownik. Segmentacja behawioralna obejmuje również wzorce zakupowe, czynniki motywujące w postaci rabatów, darmowej dostawy i innych dodatkowych korzyści. Dane behawioralne odnoszą się bezpośrednio do sposobu wchodzenia w interakcję z daną marką lub produktami. Wiedza na ten temat pomoże odpowiednio dopasować komunikaty reklamowe do preferencji i potrzeb klientów. Należy pamiętać, że z czasem potrzeby, oczekiwania i wzorce zakupowe klientów mogą ulec zmianie, np. skorzystają oni z przyznanego rabatu, a następnie przechodzą do konkurencji. Warto więc je stale monitorować.
Pozyskane informacje na temat konsumentów to dopiero początek – wiedzę należy odpowiednio wykorzystać, aby zbudować relację z klientem. Jedną z metod analizy zachowania użytkowników jest RFM (Recency, Frequency, Monetary). Narzędzie służy do wartościowania klientów na podstawie historycznych zakupów. Dzięki ocenie wartości odbiorcy możemy przewidzieć jego reakcje na przyszłe działania reklamowe i odpowiednio dostosować przekaz. Analiza RFM opiera się na trzech płaszczyznach – ile czasu upłynęło od ostatniej transakcji, jaka była całościowa wartość koszyka zakupowego oraz z jaką częstotliwością klient dokonywał zakupów w sklepie internetowym. Na podstawie tej wiedzy możemy posegmentować użytkowników i zoptymalizować wydatki na działania promocyjne sklepu online.
 
Informacje na temat przeglądanych lub zakupionych produktów w sklepie internetowym pozwolą dotrzeć do odbiorcy ze skutecznym komunikatem. Przykładowo, użytkownik przeglądał artykuł blogowy na temat trendów modowych dla kobiet i nowych kolekcji letnich ubrań – to informacja, na podstawie której możemy nadać tag w panelu PushAd „letnie sukienki”, by po 24 godzinach odbiorca otrzymał powiadomienie push z propozycją najnowszej kolekcji sukienek na lato. Warto również tworzyć kampanie up-sellingowe i cross-sellingowe – odbiorca doda do koszyka zakupowego spodnie o wartości 100 zł, a następnie otrzyma powiadomienie push zachęcające do zakupu droższych spodni o ekologicznym składzie lub doborze komplementarnego produktu, np. paska do spodni.
Segmentacja psychograficzna
Segmentacja psychograficzna pozwala określić zmiany zachodzące w oczekiwaniach stawianym produktom sklepu internetowego oraz to, jak postrzegana jest marka w oczach klientów. To kryterium segmentacji odnosi się do stylu życia, zainteresowań, aktywności, hobby, aspiracji czy opinii konsumenta na temat marki. Dzięki badaniom marketingowym jest możliwość określenia profilu psychologicznego odbiorcy. Przykładowo, przedstawiając konsumentom dwie marki samochodów, można uzyskać dwie grupy o zupełnie innych typach osobowości. Pierwszy model samochodu wybiorą osoby pewne siebie, niezależne, impulsywne, natomiast drugi osoby zapobiegliwe, refleksyjne i świadome swoich potrzeb. Typ osobowości konsumentów może determinować ich przyszłe wybory zakupowe. Aby reklama była jeszcze bardziej skuteczna, a przekaz idealnie dostosowany do preferencji odbiorcy, warto wykorzystać pięcioczynnikowy model osobowości (Wielka Piątka).
Model opisuje 5 głównych czynników, które decydują o wyborach konsumentów: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Poznanie osobowości klientów jest bardzo istotne dla realizacji celów sprzedażowych. Obserwowanie reakcji konsumentów na dostarczane treści czy realizowane działania pozwolą nam zrozumieć ich pragnienia i wykorzystać do tworzenia spersonalizowanych przekazów reklamowych – odbiorcy otrzymują dokładnie to, czego potrzebują. Przykładowo, osoby sumienne mogą w większym stopniu zwrócić uwagę na parametry techniczne produktu, niż na kreatywny przekaz reklamowy, który zawiera ogólne informacje. Wiedza na temat profilu osobowościowego odbiorców pomoże jeszcze lepiej dopasować ofertę i sposób komunikacji z użytkownikami. Dzięki temu jest możliwe odpowiednie pozycjonowanie marki, np. ze względu na funkcjonalność, cenę czy unikatową cechę produktu.
Segmentacja geograficzna
Segmentacja geograficzna pomaga lepiej zrozumieć także potrzeby konsumentów w zależności od położenia geograficznego, w którym się znajdują. Zakłada, że ludzie żyjący na określonym obszarze wykazują podobny poziom i styl życia. Najbardziej podstawowym podziałem jest kraj, region, województwo czy kod pocztowy. Warto również zidentyfikować odbiorców na podstawie obszaru, w którym żyją, biorąc pod  uwagę m.in. miasto lub wieś, warunki klimatyczne czy gęstość zaludnienia. Segmentacja geograficzna ma kluczowe znaczenie, jeżeli firma chce zareklamować produkty czy usługi na lokalnym rynku. Wówczas należy określić preferencje, potrzeby i oczekiwania odbiorców na danym terytorium, pamiętając, że ludzie w różnych częściach świata wykazują inne preferencje zakupowe, nawyki czy cechy. Marketing miejsc pomaga ukierunkować przekaz na mieszkańców regionu, zaspokajając potrzeby wewnętrznych, jak i zewnętrznych grup, np. turystów.
Segmentacja geograficzna ma duże znaczenie także wtedy, gdy chcemy skierować przekaz do obcokrajowców żyjących w Polsce lub Polaków mieszkających za granicą. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę zwyczaje żywieniowe, różnice kulturowe czy sposoby spędzania wolnego czasu. W zależności od branży i charakterystyki, firmy mogą nie brać pod uwagę segmentacji lub znacząco zawęzić kryteria. Jednym z rozwiązań jest podejmowanie działań reklamowych na kilku obszarach, uwzględniając różnice w potrzebach i preferencjach klientów. W niektórych przypadkach warto ustalić kilka poziomów segmentacji w panelu PushAd. W pierwszej kolejności może nastąpić podział na większe jednostki, np. regiony (makrosegmentacja), a następnie wydzielone obszary według określonych kryteriów (mikrosegmentacja).
Kryteria geograficzne są łatwe do zidentyfikowania, jednak niewystarczające w kontekście sprzedaży danych produktów lub usług. Przeprowadzając segmentację geograficzną, należy wziąć pod uwagę potencjał zakupowy w danym regionie. Segment powinien zostać uzupełniony o inne kryteria, np. demograficzne, uwzględniając informacje dotyczące wysokości zarobków, wielkości gospodarstwa domowego czy cech socjoekonomicznych. Ludność zamieszkująca wiejskie obszary na wschodzie Polski może wykazywać inny status materialny oraz potrzeby zakupowe niż mieszkańcy stolicy.
Mikrosegmentacja i makrosegmentacja
Mikrosegmentacja to bardziej szczegółowa segmentacja bazy odbiorców, która pozwala grupować użytkowników w bardziej precyzyjny sposób. Punktem wyjścia do segmentacji mogą być kryteria demograficzne, geograficzne i behawioralne. Mikrosegmentacja daje możliwość lepszego zrozumienia potrzeb konsumentów, a co za tym idzie, prowadzenia bardziej efektywnych działań marketingowych.
W przypadku makrosegmentacji należy wybrać rynek odniesienia, na którym będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo. Sprowadza się do podziału rynku na szerokie grupy np. państwa. Obecnie stosowanie segmentacji jedynie w skali makro jest rzadko praktykowane. Przykładowo Coca-Cola niegdyś oferująca jedną gamę produktów dla całego rynku, obecnie skupia się na bardziej szczegółowej segmentacji (np. Coca-Cola Zero). Makrosegmentacja bazuje najczęściej na ogólnodostępnych danych demograficznych lub geograficznych. W przeciwieństwie do mikrosegmentacji, nie wiąże się z zachowaniami konsumenckimi.
Skuteczne działania w obrębie marketing automation wymagają przejęcia kontroli nad danymi. Dzięki platformie PushAd istnieje możliwość tworzenia zaawansowanych scenariuszy automatyzujących proces interakcji z odbiorcą na podstawie ustalonych segmentów. Dobrze przeprowadzona segmentacja pomaga nie tylko dotrzeć do użytkowników najbardziej zainteresowanych produktami firmy, ale również ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych, np. w kwestii ustalania cen, które zmaksymalizują sprzedaż przy jednoczesnym utrzymaniu satysfakcji klientów.


Source link

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More in TRENDY MARKETINGU ONLINE

To Top
error: Content is protected !!