Doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao đóng góp phần lớn cho lợi nhuận 1.092 tỷ đồng – mức cao nhất trong nhiều năm gần đây của công ty.

Theo kết quả kinh doanh quý 2 do Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel – Viettel Global (mã cổ phiếu: VGI) vừa công bố, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 4.074 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế là 1.092 tỷ đồng, mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Lãi gộp tăng hơn 200 tỷ lên mức 1.487 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng 36,5%.

Theo đại diện Viettel Global, kết quả tăng trưởng này là nhờ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là viễn thông, tăng ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao), giảm bớt các hoạt động mua bán thiết bị có tỷ suất lợi nhuận thấp nên giá vốn giảm. 

Biểu đồ thể hiện lợi nhuận quý 2 của Viettel Global.

Ngoài ra, vị đại diện Viettel Global cho biết thêm nhờ tối ưu hoá dòng tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, kết hợp với diễn biến tỷ giá tích cực, lãi thuần từ hoạt động tài chính đạt dương 447 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Viettel Global đạt gần 7.900 tỷ đồng, với lãi gộp tăng vọt từ 2.119 tỷ lên 2.809 tỷ đồng. Con số này chủ yếu đóng góp từ thị trường Myanmar đã đi vào hoạt động gần một năm và sức tăng trưởng mạnh từ thị trường Campuchia. Lợi nhuận từ công ty liên kết đạt 112 tỷ đồng, cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của Viettel Global lũy kế nửa đầu năm 1.257 tỷ đồng, cũng là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 711 tỷ đồng – tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Viettel Global hiện là một trong những doanh nghiệp lớn nhất thị trường chứng khoán với vốn hóa xấp xỉ 96.000 tỷ đồng.

Phong VânSource link