Trái phiếu được phát hành có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và lãi suất cố định 7,35% mỗi năm.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã CK: LPB) vừa thông báo phát hành thành công 3.100 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Trái phiếu phát hành có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, được phát hành theo phương thức riêng lẻ với lãi suất cố định 7,35% mỗi năm.

Theo LienVietPostBank, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Đợt phát hành góp phần tăng quy mô vốn hoạt động, cải thiện cơ cấu huy động, đặc biệt là tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đang theo lộ trình điều chỉnh giảm của Ngân hàng Nhà nước.

Đến cuối quý II, tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank đạt 8,4%. Trong đó, tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 4%, nhưng giá trị phát hành giấy tờ có giá tăng vọt lên gần 18.800 tỷ đồng, tăng 85,4% so với đầu năm.

Minh SơnSource link