Ngân hàng duy trì đà tăng trưởng tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận trước thuế tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019. Báo cáo cho thấy trong 6 tháng, tiền gửi khách hàng đạt 260.089 tỷ, cho vay 229.125 tỷ, ROE đạt 21,24%, thuộc top đầu các ngân hàng thương mại cổ phần về hiệu quả hoạt động. Cũng trong nửa đầu năm, tín dụng tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu vì thế ở mức tốt là 1,1%, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm là 1,5%.

Bên cạnh đó, các công ty thành viên của MB cũng có kết quả kinh doanh tốt với tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 669 tỷ đồng, bằng 42,4% kế hoạch năm. Hoạt động bán chéo giữa MB và các công ty thành viên tăng trưởng tốt.

Năm 2019, MB chú trọng thúc đẩy mảng ngân hàng số, nâng cao quan hệ khách hàng, quản trị rủi ro vượt trội, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty thành viên.

Đại diện MB cho biết, kết quả này là do ngân hàng kiên định với phương châm kinh doanh “hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững”, tập trung triển khai các dự án chiến lược trọng điểm, đảm bảo tiến độ và hiệu quả cao. Từ 1/5 vừa qua, nhà băng cũng đã triển khai áp dụng chuẩn quản trị rủi ro Basel II sau khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép, từ đó triển khai cải tiến phần mềm luân chuyển chứng từ hồ sơ cho quy trình phát hành thẻ, chuyển đổi năng lực công nghệ thông tin cùng nhiều dự án quan trọng khác.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, MB đặt mục tiêu duy trì vị trí trong top 5 ngân hàng thương mại về hiệu quả kinh doanh và an toàn. Theo đó, mục tiêu tổng tài sản tăng 11-12%, tín dụng tăng trưởng theo giới hạn quy định, huy động vốn phù hợp đảm bảo chi phí vốn hợp lý, nợ xấu dưới mức 1,5%.

Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mục tiêu đạt 8.345 tỷ, duy trì vị thế top các ngân hàng về chỉ tiêu hiệu quả (ROE, ROA). Cũng trong 6 tháng tới, nhà băng sẽ bám sát mục tiêu chiến lược năm 2021 theo 4 trọng tâm chính gồm ngân hàng số, nâng cao quan hệ khách hàng, quản trị rủi ro vượt trội và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty thành viên.

Minh AnhSource link