Vietcombank báo lãi bán niên tăng gần 41% so với cùng kỳ 2018 và hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Báo cáo kết quả kinh doanh bán niên, đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã CK: VCB) cho biết lợi nhuận trước thuế riêng lẻ và hợp nhất ước tính đạt 11.045 tỷ và 11.300 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 41% so với cùng kỳ 2018.

Đến cuối tháng 6, huy động vốn của ngân hàng đạt 893.000 tỷ, tăng 8,4% so với cuối năm trước, với tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn xấp xỉ 30%. Dư nợ tín dụng đến cuối quý II đạt 697.000 tỷ đồng, tăng 9,7%. Trong đó, tỷ trọng tín dụng bán lẻ tăng lên mức 48% tổng dư nợ, so với mức 45% nửa đầu năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu đến ngày 30/6 còn 1%, tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,53%. Theo đại diện nhà băng này, tỷ lệ dự phòng trên tổng nợ xấu của Vietcombank hiện đã ở mức xấp xỉ 180%.

Với kết quả lãi 11.300 tỷ trong nửa đầu năm, ngân hàng này đã hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận được các cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên 2019 (kế hoạch lãi 20.500 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh bán niên của Vietcombank thậm chí còn cao hơn lợi nhuận của tất cả nhà băng khác đạt được trong năm 2018 và gần bằng kế hoạch lợi nhuận cả năm nay của ngân hàng đứng thứ hai là Techcombank (mục tiêu lãi 11.750 tỷ đồng năm 2019).

Minh SơnSource link