Propozycja nowych unijnych regulacji w sprawie zmiany czasu nie uzyskała do tej pory akceptacji państw członkowskich UE. To oznacza, że w stosunku do ubiegłego roku nic się nie zmieniło, a pod koniec października przestawimy zegarki z czasu letniego na zimowy.

W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 26 na 27 października. O godzinie 3.00 należy przestawić wskazówki zegara na godz. 2.00. Oznacza to, że będziemy mogli pospać o godzinę dłużej.

Projekt

Parlament Europejski w Strasburgu odpowiedział się w marcu 2019 roku za projektem regulacji, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku.

Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, że ostatnia zmiana czasu w UE miałaby nastąpić w 2021 roku. Państwa członkowskie mają zachować prawo do decydowania o swojej strefie czasowej.

Projekt w wersji ustalonej przez PE stał się mandatem do negocjacji z Radą Unii Europejskiej (krajami członkowskimi) nad ostatecznym kształtem regulacji.

Wcześniej, w wakacje 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne, w których zebrano 4,6 mln odpowiedzi (największą liczbę w historii). Wynik? 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Badanie w Polsce

Jak wynika z badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Polacy są w zdecydowanej większości zwolennikami rezygnacji z dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu: przeciwko dotychczas stosowanemu rozwiązaniu opowiada się ponad trzy czwarte ogółu badanych (78,3 procent), podczas gdy za jego utrzymaniem optuje jedynie 14,2 procent.

Badanie, przeprowadzone między 29 listopada a 7 grudnia 2018 roku na próbie 942 osób, pokazało również, że przeważająca większość dorosłych obywateli – przy przejściu na jeden czas – preferowałaby czas letni środkowoeuropejski, popularnie zwany „czasem letnim”.

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku.

 

Source link