Connect with us
img

Selected News

ZUS PEL. Jak prawidłowo wypełnić pełnomocnictwo i złożyć elektronicznie?

ZUS ZUA. Jak wypełnić formularz?

WIADOMOŚCI BIZNESOWE

ZUS PEL. Jak prawidłowo wypełnić pełnomocnictwo i złożyć elektronicznie?

[ad_1]

Formularz ZUS PEL wypełniamy, gdy chcemy upoważnić wybraną przez siebie osobę do załatwienia w naszym imieniu spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tłumaczymy, jak prawidłowo wypełnić pełnomocnictwo i jak złożyć je elektronicznie.

ZUS PEL to druk za pomocą którego możemy udzielić pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Formularz ten umożliwia upoważnienie danego podmiotu lub osoby do reprezentowania spraw firmy przed organami ubezpieczeniowymi.

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie. Mocodawcą może być natomiast zarówno osoba fizyczna jak i podmiot.

Dopuszczalne jest udzielenie łącznie pełnomocnictwa przez kilka osób upoważnionych. W przypadku tego drugiego, pełnomocnictwo podpisuje w imieniu podmiotu osoba upoważniona do dokonywania takich czynności.

Osoba, którą upoważniamy, musi posiadać aktywne konto PUE ZUS. Bez niego nie będzie mogła bowiem działać w naszym imieniu, ponieważ nie będzie miała możliwości zalogowania się do systemu.

Jak wypełnić druk ZUS PEL?

Druk należy wypełnić wielkimi literami kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem), a pola wyboru zaznaczyć znakiem „X”.

Pełnomocnictwo musi zawierać m.in.: dane osoby upoważnionej (pełnomocnika), dane osoby upoważniającej (mocodawcy), datę wystawienia, termin obowiązywania lub informację, że obowiązuje bezterminowo oraz zakres do jakich czynności lub spraw jest udzielane.

Wypełniony papierowy formularz ZUS-PEL można złożyć w każdym oddziale ZUS, bez względu na miejsce wykonywanej działalności. Można również wypełnić i złożyć elektronicznie formularz za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Pełnomocnictwo może być także w każdej chwili odwołane.

POBIERZ FORMULARZ ZUS PEL

Zakres pełnomocnictwa

Jeśli chcemy, aby pełnomocnik mógł reprezentować nas w zakresie wszystkich spraw w ZUS, ale nie chcemy, aby miał dostęp do naszego konta na portalu PUE ZUS, zaznaczmy tylko „do załatwiania spraw w ZUS”.

Jeśli chcemy nadać pełnomocnikowi dostęp wyłącznie do PUE ZUS (we wskazanym zakresie), zaznaczmy jedynie „do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)”.

Gdy zaznaczymy obie opcje, pełnomocnik będzie mógł reprezentować nasze wszystkie sprawy w ZUS oraz otrzyma dostęp do naszego konta na portalu PUE ZUS, w zakresie który wskażemy. Jeśli nie wpiszemy dat obowiązywania pełnomocnictwa ZUS uzna że udzielamy go od dnia jego dostarczenia do Zakładu aż do odwołania.

Jeżeli nie ograniczymy zakresu pełnomocnictwa, ZUS nada pełnomocnikowi pełny dostęp do wskazanej przez nas roli. Tym samym pełnomocnik w zależności od roli, do której go upoważnimy będzie mógł składać w naszym imieniu wnioski do ZUS i otrzymywać na nie odpowiedzi. Będzie miał również wgląd do naszych danych zgromadzonych w ZUS.

Załączniki

Jeśli spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo i musimy wpisać dane więcej niż jednej osoby, która udziela pełnomocnictwa należy wypełnić dodatkowo załącznik PEL-Z i dołączyć go do formularza.

W przypadku chcemy odwołać wcześniej udzielone pełnomocnictwo wypełnijmy formularz PEL-O.

Jeśli jesteśmy płatnikami składek i chcemy upoważnić wybraną przez siebie osobę do reprezentowania nas tylko w trakcie kontroli ZUS, wypełnijmy wyłącznie formularz PEL-K i przekażmy go do ZUS.

Bez opłaty

Ustanowienie pełnomocnictwa w ZUS jest wolne od opłaty skarbowej, jaką zazwyczaj wnosimy z tytułu innych pełnomocnictw. Zwolnienie z opłaty przewidziane jest w Ustawie o opłacie skarbowej. Tanowi ona, że pełnomocnictwo udzielone  w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego nie podlega opłatom skarbowym.[ad_2]

Source link

Continue Reading
You may also like...
1 Comment

1 Comment

  1. Uważaj z wyborem marzeń. Marzenia się czasem spełniają. I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba tylko dodać owoce i cukier 🙂 cyt: S. Lec…

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

More in WIADOMOŚCI BIZNESOWE

To Top
error: Content is protected !!